LifeSteps.gr

Ποια Ψυγεία Και Ψυγειοκαταψύκτες Έχουν Χαμηλότερη Κατανάλωση

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα ψυγεία είναι συσκευές που λειτουργούν ακατάπαυστα, καταναλώνοντας ενέργεια 365 μέρες τον χρόνο. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες λευκές συσκευές, το ρεύμα που καταναλώνουν οι ψυγειοκαταψύκτες εξαρτάται περισσότερο από την ενεργειακή απόδοση, και όχι από το πόσο συχνά τους χρησιμοποιούμε. Στον οδηγό θα δούμε τι πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη πριν την αγορά ψυγείου, έτσι ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα εξοικονομήσουμε ηλεκτρική ενέργεια και χρήματα.

Τι σημαίνει η ενεργειακή τάξη στα ψυγεία

Tο ψυγείο είναι η μοναδική ηλεκτρική συσκευή του οικιακού εξοπλισμού που δεν την βγάζουμε σχεδόν ποτέ από την πρίζα. Tο χαμηλό ετήσιο κόστος της λειτουργίας του πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικότερους παράγοντες στην  επιλογή του.

Τα ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες, όπως και τα κλιματιστικά και άλλες συσκευές, κατατάσσονται σε 10 ενεργειακές τάξεις.

Τα μοντέλα ψυγείων που εντάσσονται στην ενεργειακή τάξη "Α+++" βρίσκονται στην κορυφή ως τα πλέον αποδοτικά, ενώ αντίστοιχα όσα ανήκουν στη κατηγορία "G" είναι τα λιγότερα αποδοτικά.

Η ενεργειακή σήμανση είναι υποχρεωτική σε όλα τα ψυγεία και τους ψυγειοκαταψύκτες που διατίθενται προς πώληση σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής τους. Πρόκειται για τη λεγόμενη ενεργειακή ετικέτα.

Τι σημαίνει το "+"

Στην ψύξη, κάθε "+" μας δίνει περίπου 20% εξοικονόμηση ενέργειας. Τα ψυγεία με σήμανση Α+ καταναλώνουν 20% λιγότερο από εκείνα με ένα σκέτο Α. Αντίστοιχα οι Α++ ψυγειοκαταψύκτες καταναλώνουν 40% λιγότερο από εκείνους που είναι μόνο Α, κ.ο.κ.

Πιο συγκεκριμένα, η αντικατάσταση ενός ψυγείου με ενεργειακή απόδοση D, με αντίστοιχο ενεργειακής απόδοσης Α+, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 62%, ενώ η αντικατάστασή του με ένα μοντέλο τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+++, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 79%.

Όπως γίνεται αντιληπτό η μέση εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ των συσκευών διαφορετικών ενεργειακών τάξεων, μπορεί να μας δώσει πολύ υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης.

O παρακάτω πίνακας μας δίνει αναλυτικά αυτή την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την αντικατάσταση ενός ψυγείου - ψυγειοκαταψύκτη συγκεκριμένης ενεργειακής απόδοσης, με ψυγεία - ψυγειοκαταψύκτες ανώτερης ενεργειακής τάξης.

Σε αυτό το σημείο πρέπει αναφέρουμε ότι τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του δείκτη ενεργειακής απόδοσης κάθε τάξης.

Με άλλα λόγια, τα συγκρινόμενα ψυγεία πρέπει να έχουν ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά, και οι όγκοι των θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης τους να είναι ίδιοι.

Οι νέες διαβαθμίσεις στην ενεργειακή τάξη

Στις ημέρες μας, πολλές εταιρείες έχουν κατασκευάσει ακόμη πιο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές ψύξης.

Παρότι και αυτά τα ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες τυπικά συνεχίζουν να κατατάσσονται στην Α+++ τάξη, ωστόσο, οι εταιρείες χρησιμοποιούν ανεπίσημα σύμβολα όπως τα Α+++ -10%, και Α+++ -20%.

Αυτή η νέα διαβάθμιση πραγματοποιείται ως επί το πλείστον με νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα ο Inverter Γραμμικός Συμπιεστής (Inverter Linear Compressor), που προσφέρουν πιο ακριβή έλεγχο ψύξης, εξασφαλίζοντας έτσι ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, αλλά και υψηλή αντοχή του ψυγειοκαταψύκτη με διάρκεια ζωής 20 ετών.

Όπως είναι φυσικό, η αγορά ενός τέτοιου ψυγείου υψηλής ενεργειακής απόδοσης είναι μεν ένας βασικός παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας.

Ωστόσο, όσο χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας είναι η λευκή συσκευή, τόσο ακριβότερη είναι.

Η λιγότερη κατανάλωση εξαρτάται μόνο από την ενεργειακή τάξη?

Τα ψυγεία διαφέρουν ανάλογα τον κατασκευαστή, και μεγάλο ρόλο παίζει και η γεωγραφική περιοχή και αγορά για την οποία προορίζονται.

Ως εκ τούτου, το ίδιο ακριβώς ενεργειακό μοντέλο μια εταιρείας που προορίζεται να λειτουργήσει ομαλά σε μια χώρα με τροπικό κλίμα, είναι διαφορετικό από τα αντίστοιχο που προορίζεται για χώρα με διαφορετικό κλίμα.

Ο παράγοντας του ελληνικού κλίματος

Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν ενεργειακά ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες που ενδέχεται να μην αποδώσουν την ενεργειακή τους τάξη στο κλίμα της χώρας μας, καθώς σχεδιάστηκαν για άλλες χώρες.

Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η Ελλάδα έχει υποτροπικό κλίμα. Έτσι λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε το ψυγείο να έχει την ένδειξη ST στην κατηγορία κλίματος, από το sub-tropical.

Ο φωτισμός LED

Τα LED στα ψυγεία εκτός του ότι παρέχουν εξαιρετικό και αποδοτικό φωτισμό, έχουν τριάντα φορές περισσότερη διάρκεια ζωής από αυτή των συμβατικών λαμπτήρων. Το κυριότερο είναι ότι εξοικονομούν έως και δέκα φορές περισσότερη ενέργεια.

Η χωρητικότητα του ψυγείου

Όπως είδαμε προηγουμένως στο πίνακα με τα συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, μεγάλο ρόλο στην κατανάλωση παίζει και η χωρητικότητα των συσκευών.

Ένα ψυγείο που είναι μεγαλύτερο σε χωρητικότητα από εκείνο που πραγματικά χρειαζόμαστε, εκτός του ότι θα είναι ακριβότερο, θα μας επιβαρύνει οικονομικά καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του.

Έτσι, οι ψυγειοκαταψύκτες ίδιας ενεργειακής τάξης, ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορετική ετήσια κατανάλωση, αφού η κατηγοριοποίηση σε ενεργειακές τάξεις λαμβάνει υπόψη και το χώρο που καλούνται να ψύξουν.

Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να ακολουθήσουμε μια σειρά από ενέργειες που τις παραθέτουμε συνοπτικά στη επόμενη ενότητα.

Με αυτό τον τρόπο θα πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, ανεξάρτητα από την χωρητικότητα του ψυγείου μας, αλλά και την ενεργειακή του τάξη.

Τα μυστικά για χαμηλότερη κατανάλωση στους ψυγειοκαταψύκτες

Online υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης

Αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε μια online εκτίμηση με ένα εργαλείο της ΔΕΗ, σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στα ψυγεία και τους ψυγειοκαταψύκτες, αναλόγως την περιοχή που μένουμε, αλλά και τον τύπο της κατοικίας μας.

Αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες συσκευές του οικιακού μας εξοπλισμού. Αφού επιλέξουμε τη συσκευή που μας ενδιαφέρει, θα μπορούμε να δούμε και σχετικές συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας.

Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα με τα ψυγεία?

Δεν χωρά αμφιβολία ότι το ψυγείο είναι μακράν η πιο αναγκαία οικιακή συσκευή, που δεν μπορούμε να την αποσυνδέσουμε έστω και για λίγο από την πρίζα, εκτός αν πρόκειται να λείπουμε εκτός σπιτιού για μέρες ή εβδομάδες.

Όσο πιο ενημερωμένοι είμαστε για εκείνα τα χαρακτηριστικά των ψυγείων που εξασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο περισσότερο κερδισμένοι θα βγούμε από την αδιάλειπτη λειτουργία τους μέρα- νύχτα.

Αν θέλετε να μοιραστείτε την άποψη σας για το θέμα, μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια.

Exit mobile version