Συνήγορος Του Καταναλωτή: Τι Είναι Και Πώς Μας Βοηθάει

Οι Ανεξάρτητες Αρχές εμφανίστηκαν στην χώρα μας στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Σκοπός τους είναι η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης πολίτη και κράτους μέσω της αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν εξαιτίας της γραφειοκρατίας στη δημόσια διοίκηση. Μια από τις σημαντικότερες Αρχές είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, που μας βοηθά να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνήγορος Του Καταναλωτή: Τι Είναι Και Πώς Μας Βοηθάει.